logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda





  Administrace

 

Doplňující informace

Seznam významných přístrojů, kterými je vybavena katedra obecné fyziky:

·      rentgenový difraktometr firmy Phywe, na kterém studenti ve fyzikálním praktiku studují krystalové struktury a měří Planckovu konstantu, přístroj se uplatňuje i při demonstracích na přednáškách,

·      Franckova-Hertzova trubice plněná neonem (Leybold), na které studenti měří excitační potenciály neonu a která se používá i k demonstraci kvantového charakteru energetických hladin atomů,

·      výkonný elektromagnet s indukcí až 2 T, na kterém se v praktiku měří magnetické susceptibility paramagnetik Gouyho metodou a který slouží i k dalším magnetickým měřením (perspektivně je možné jej využít i k demonstraci Zeemanova jevu),

·      protonový magnetometr, využívaný ve fyzikálním praktiku, v diplomových pracích a odborné studentské i učitelské vědecké práci,

·      laserový odměřovač délek používaný v různých úlohách fyzikálního praktika (teplotní roztažnost, magnetostrikce apod.),

·      Balmerova lampa pro studium spektra atomárního vodíku,

·      Q metr

·      vektorový voltmetr

·      souprava pro měření rychlosti světla

·      souprava pro Millikanův pokus

·      scintilační spektrometr gama s napojením na PC

·      přesný teslametr

·      induktosyn (odměřovač délek)

·      Lummerova-Gehrkeho destička

·      soubor měřicích karet k PC

·      přesný goniometr

·      přesný miliohmmetr

·      neutronový zdroj Am-Be

·      souprava pro EPR

 

K výuce předmětu Praktikum školních pokusů má katedra vybaveny dvě místnosti jako školní kabinet. K dispozici jsou všechny běžné soupravy a stavebnice pro demonstrační i frontální pokusy, některé originální pomůcky byly vyrobeny na KOF.

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...