logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Studijní plán bakalářského studia

Studijní plán BC
Da - Přehled předmětů nabízených k vytvoření studijních plánů a návrh témat prací
Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni
Součást vysoké školy Fakulta pedagogická
Název studijního programu Přírodovědná studia
Název studijního oboru Fyzika pro vzdělávání
Název předmětu
rozsah
způsob zak.
druh před.
přednášející
dopor. roč.
kred.
1. ročník - povinné předměty            
Mechanika 1 2p + 2c zápočet p Doc. Havel 1 ()
Elektřina a magnetismus 4p + 1c zkouška p Dr. Höfer 1 6
Fyzikální praktikum 1 2l zápočet p   1 2
            (8)
2. ročník - povinné předměty            
Mechanika 2 2p zkouška p Doc. Havel 2 ()
Kmity, vlny, akustika 2p + 1c zkouška p Dr. Petřík 2 (2)
Termika 3p + 1c zkouška p Dr. Prokšová 2 (2)
Fyzikální praktikum 2 2l zápočet p   2 2
Atomová a jaderná fyzika 2p + 1c zkouška p Doc. Rauner 2 (2)
Optika 3p + 1c zkouška p Dr. Prokšová 2 (2)
Fyzikální praktikum 3 2l zápočet p   2 (2)
            (12)
2. ročník - výběrové předměty            
Astronomie pro ZŠ 2 1s zápočet v   2 1
Vývoj učebnic fyziky 1s zápočet v   2 1
Kosmologie ZŠ 1p + 1s zápočet v Dr. Randa 2 2
Teorie měření 2c zápočet v   2 2
Základy astrofyziky 1p + 1s zkouška v Doc. Šolc 2 ()
Technika astronomických pozorování 1p + 2c zápočet v Ing. Polák, Ing. Šmíd 2 3
Matematická geografie 3p + 1s zkouška v Mgr. Červený 2 4
Počítačová grafika 2s zápočet v   2 2
Nebeská mechanika a základy astronomie 3p zkouška v Doc. Hlaváč 2 3
Mezihvězdné prostředí, galaxie 2p + 1s zápočet v Doc. Šolc 2 3
Stavba a vývoj hvězd 3p + 1s zkouška v Doc. Šolc 2 4
Mikroprocesory v měřicí technice 3p + 1c zkouška v Dr. Petřík 2 4
Základy metrologie 3p + 1s zkouška v Doc. Tůmová 2 ()
Fyzikální měřicí přístroje 1 2s zápočet v Doc. Rauner 2 2
Přednášky z moderní fyziky 4p zkouška v Doc. Havel 2 (2)
Užitá elektronika 2p + 2c zápočet v Doc. Rauner 2 2
Fyzikální měřicí přístroje 2 2s zápočet v Doc. Havel 2 2
Elektronika 2 pro metrology 2p + 1c zápočet v Dr. Petřík 2 3
Astronomie pro každého 2s zápočet v   2 2
Fyzika a technika 2p zápočet v Dr. Höfer 2 2
Využití počítačů ve fyzice 2 1s zápočet v   2 1
Vektorová analýza 1s zápočet v   2 1
            (44)
3. ročník - povinné předměty            
Elektronika 2p zkouška p Doc. Rauner 3 (3)
Fyzikální praktikum 4 2l zápočet p   3 2
Matematické metody ve fyzice 1p + 1c zkouška p Doc. Havel 3 2
Astronomie 2p zkouška p Dr. Randa 3 (3)
Elektronické praktikum 2l zápočet p   3 2
Exkurze 1 den zápočet p   3 1
Bakalářská práce   zápočet p   3  
            (13)
3. ročník - volitelné předměty            
Vývoj jednotek, rozměrová analýza 2s zápočet pv Dr. Höfer 3 2
Využití počítačů ve fyzice 1 1s zápočet pv   3 1
Používání moderní techniky 1s zápočet pv   3 ()
Základy hudební akustiky 2p + 1s zápočet pv Doc. Hadravský 3 3
Praktická elektronika 3p + 1s zkouška pv Doc. Rauner 3 5
Řešení fyzikálních úloh 2s zápočet pv   3 2
            (13)
3. ročník - výběrové předměty            
Teoretická mechanika pro bakaláře 1p + 1s zkouška v Doc. Rauner 3 2
Vybrané problémy klasické fyziky 2s zápočet v Doc. Havel 3 2
Bakalářské fyzikální praktikum 5 2l zápočet v   3 2
Historie fyziky 2p zápočet v Dr. Höfer 3 2
Převodníky fyzikálních veličin 2p + 2c zkouška v Doc. Rauner 3 4
Fyzika elementárních částic 2p zkouška v Doc. Rauner 3 2
Teorie relativity a její aplikace v astronomii 4p + 1s zkouška v Doc. Havel 3 ()
Astronomické praktikum 4l zápočet v Ing. Šmíd+ Ing. Polák 3 4
Astronomické přístroje 2p zkouška v Dr. Randa 3 2
Fyzická geografie 1 3p + 1s zkouška v Kopp 3 4
Teorie pole a STR 3p + 2c zkouška v Doc. Havel 3 5
Paleontologie a historická geologie 1p + 2s zkouška v Doc. Mergl 3 3
Astrofyzika sluneční soustavy 4p + 1s zkouška v Doc. Šolc 3 5
Fyzická geografie 2 2p + 2s zkouška v Dr. Suda 3 4
Praxe pro astronomy 4l zkouška v Ing. Šmíd+ Ing. Polák 3 4
Elektronika 3 pro metrology 2p zkouška v Doc. Rauner 3 2
Metrologické normy a předpisy 4p zkouška v Ing. Ducháček 3 4
Fyzikální měřicí přístroje 3 2s zápočet v   3 2
Základy optoelektroniky 2p + 1s zápočet v Dr. Petřík 3 ()
Magnetická měření 2p + 1c zápočet v Doc. Havel 3 3
Základy teorie přístrojů 3p + 1c zkouška v Dr. Petřík 3 ()
Praxe pro metrology 10 dní zápočet v   3 2
Řešení fyzikálních úloh pomocí integrálního a diferenciálního počtu 2c zápočet v   3 2
Základy variačního a tenzorového počtu 1c zápočet v   3 ()
            (61)
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...