logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
  Studijní plán BC2003
Astrofyzika sluneční soustavy Doc. Šolc
Astronomické praktikum Ing. Šmíd+ Ing. Polák
Astronomické přístroje Doc. Zicha
Astronomie Dr. Randa
Astronomie pro každého
Astronomie pro ZŠ 2
Atomová a jaderná fyzika Doc. Rauner
Bakalářská práce
Bakalářské fyzikální praktikum 5
Elektronické praktikum
Elektronika Doc. Rauner
Elektronika 2 pro metrology Dr. Petřík
Elektronika 3 pro metrology Doc. Rauner
Elektřina a magnetismus Dr. Höfer
Exkurze
Fyzická geografie 1 Kopp
Fyzická geografie 2 Dr. Suda
Fyzika a technika Dr. Höfer
Fyzika elementárních částic Doc. Rauner
Fyzikální měřicí přístroje 1 Doc. Rauner
Fyzikální měřicí přístroje 2 Doc. Havel
Fyzikální měřicí přístroje 3
Fyzikální praktikum 1
Fyzikální praktikum 2
Fyzikální praktikum 3
Fyzikální praktikum 4
Historie fyziky Dr. Höfer
Kmity, vlny, akustika Dr. Petřík
Kosmologie ZŠ Dr. Randa
Magnetická měření Doc. Havel

Matematická geografie

Mgr. Červený
Matematické metody ve fyzice Doc. Havel
Mechanika 1 Doc. Havel
Mechanika 2 Doc. Havel
Metrologické normy a předpisy Ing. Ducháček
Mezihvězdné prostředí, galaxie Doc. Šolc
Mikroprocesory v měřicí technice Dr. Petřík
Nebeská mechanika a základy astronomie Doc. Hlaváč
Optika Dr. Prokšová
Paleontologie a historická geologie Doc. Mergl
Počítačová grafika
Používání moderní techniky
Praktická elektronika Doc. Rauner
Praxe pro astronomy Ing. Šmíd+ Ing. Polák
Praxe pro metrology
Přednášky z moderní fyziky Doc. Havel
Převodníky fyzikálních veličin Doc. Rauner
Řešení fyzikálních úloh
Řešení fyzikálních úloh pomocí integrálního a diferenciálního počtu
Stavba a vývoj hvězd Doc. Šolc
Technika astronomických pozorování Ing. Polák, Ing. Šmíd
Teoretická mechanika pro bakaláře Doc. Rauner
Teorie měření
Teorie pole a STR Doc. Havel
Teorie relativity a její aplikace v astronomii Doc. Havel
Termika Dr. Prokšová
Užitá elektronika Doc. Rauner
Vektorová analýza
Vybrané problémy klasické fyziky Doc. Havel
Využití počítačů ve fyzice 1
Využití počítačů ve fyzice 2
Vývoj jednotek, rozměrová analýza Dr. Höfer
Vývoj učebnic fyziky
Základy astrofyziky Doc. Šolc
Základy hudební akustiky Doc. Hadravský
Základy metrologie Doc. Tůmová
Základy optoelektroniky Dr. Petřík
Základy teorie přístrojů Dr. Petřík
Základy variačního a tenzorového počtu
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023