logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Seminář v Deutsches Museum 2008

předchozí den
další den

reportáž ze středy 9. ledna 2008

Ve středu jsme po snídani absolvovali velice zajímavou přednášku o historickém vývoji názorů na vesmír doprovázenou powerpointovu prezentací a několika experimenty. Většinu dne jsme ovšem strávili prohlídkou jednotlivých expozic. Večer se pak uskutečnila skvělá přednáška o kapalných krystalech. Anglickou prezentaci doprovázel příjemným německým jazykem Japonec Kazuaki Tarumi, který s úsměvem odpovídal i na doplňující, velmi dotěrné otázky přítomných.

Prof. Dr. Jürgen Teichmann hovořil zajímavě o historii vývojů na vesmír a své povídání doprovodil i několika experimenty.
Na tomto důmyslném přístroji ukázal nejen pohyb slunce po obloze v různých dnech a pro různé zeměpisné šířky, ale velmi jednoduše znázornil i analemmu - smyčku ve tvaru osmičky, která vzniká při zaznamenávání polohy Slunce v průběhu roku vždy ve stejném časovém okamžiku.
V Německém muzeu se nachází spousta přístrojů k demonstraci zákonů zachování energie a hybnosti...
...i zákona zachování momentu hybnosti. Jeden si vyzkoušel Pavel Masopust.
Známý pokus s magnetem je doprovázen zajímavým symbolem se srdíčkem.
Na obří kytaru si zevnitř zahrál Pavel Kratochvíl.
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...