Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nadace DB

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Ubytování, strava, doprava

Hotel Šumava

   Ceny pro tuto akci:

   a) ubytování na 2lůžkovém pokoji 690 Kč na osobu a noc (včetně snídaně – švédský stůl)

   b) ubytování na pokoji obsazeném jednou osobou 990 Kč na osobu a noc (včetně snídaně – švédský stůl)

   c) stravné (formou bufetů) 880 Kč na osobu (zahrnuje večeři 21. a 22. 4. a oběd 22. a 23. 4. formou teplého bufetu včetně jednoho nápoje)

Poplatky

Pořádající instituce nehradí účastníkům výdaje související s účastí na konferenci.

Konferenční poplatek ve výši 1000 Kč (zahrnuje organizační náklady, občerstvení o přestávkách a nájem místností a techniky) lze uhradit na účet JČMF – pobočka Plzeň:
Banka: Fio banka, Praha
Číslo účtu: 000000-2000864422/2010
Variabilní symbol: 999XXXX (XXXX = kód účastníka)

Konferenční poplatek zahrnuje vydání sborníku všech příspěvků v elektronické podobě, organizační náklady a občerstvení o přestávkách.

Poplatek za stravu (lze specifikovat v přihlášce jednotlivá jídla) se také platí na účet organizátora.

Poplatek za ubytování (lze specifikovat v přihlášce typ pokoje a noci) se platí hotově nebo kartou na recepci hotelu.

Budete-li se chtít zúčastnit společenského večera, uhradíte při prezenci 300 Kč (zahrnuje přípitek a občerstvení bez nápojů, nápoje si hradí každý sám) v hotovosti. Společenský večer proběhne 22. 4. od 20 hodin.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz