Top lišta
KMT > Konference Kašperské Hory 2017 > Cíle a zaměření
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nadace DB

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Cíle a zaměření konference
Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak

ICT ve výuce fyziky a fyzika ve výuce informatiky

 • počítačem podporovaná výuka fyziky,
 • využití mobilu, tabletu, počítače jako fyzikální pomůcky,
 • fyzikální modely ve výuce informatiky,
 • fyzikální principy počítačů a jejich komponent ve výuce informatiky,
 • využití ICT při výzkumu v didaktice fyziky a informatiky,
 • vliv ICT na zvýšení motivace ke studiu fyziky.

Didaktika fyziky a její postavení na vysokých školách připravujících učitele

 • úskalí didaktiky fyziky na vysokých školách,
 • spolupráce didaktiků na řešení konkrétních vědecko-výzkumných otázek.

Uplatnění moderních učebních metod a pomůcek ve fyzice a informatice

 • školské měřicí systémy,
 • interaktivní výuková prostředí,
 • internetové výukové projekty,
 • e-learning,
 • vzdálené experimenty, výukový software (videoanalýza, applety, animace, …).

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • práce s nadanými studenty,
 • specifika výuky fyziky a informatiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • soutěže ve fyzice, astronomii a informatice.
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz