Top lišta
KMT > Konference Kašperské Hory 2017 > Důležité termíny
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nadace DB

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Důležitá data

  • 15. 3. 2017, 25. 3. 2017 – mezní termín pro zaslání přihlášky
  • 1. 4. 2017 – mezní termín pro úhradu vložného
  • 23. 4. 2017, 15. 5. 2017 – mezní termín pro odevzdání příspěvků
  • 21. 4. 2017 – zahájení konference
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz