Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nadace DB

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Závazná přihláška na konferenci

Zbývá 6 míst, ale už je po prodlouženém termínu pro přihlášení!
Informujte se na kehar@kmt.zcu.cz o možnosti se dodatečně přihlásit.
Titul před Jméno* Příjmení* Titul za
Pracoviště:
Adresa, na kterou bude směřovat případná korespondence:
E-mail*: Telefon:

Příspěvek
na téma:
Požaduji zajistit (kromě počítače s dataprojektorem):
Předpokládaná délka vystoupení (standard 10 min + 10 min diskuze):
Anotace příspěvku (5-6 vět):

Ubytování
(platba na recepci hotově nebo kartou)
Požaduji zajištění noclehu:
Pokoj:
Speciální požadavky na ubytování (chci bydlet s, ...):

Strava
(platba převodem na číslo účtu)
Požaduji zajištění stravy:
21. 4.
22. 4.
23. 4.
Speciální požadavky na stravu (dieta, vegetarián, ...):

Vložné
(platba převodem na číslo účtu)
Vložné:1 000 Kč

Ostatní
(platba při prezenci)
Zúčastním se: (300 Kč)
Požaduji odvoz z Kašperských Hor v:

Platbu (vložné a strava) zašlete na účet pořadatele do 1. 4. 2017

Přihlašování zastaveno, naplněna kapacita...
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz