Top lišta
ČAS > Dvacet čtyři hodin s J. F. Smetanou > Informace pro autory
CZ

ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňská filharmonie
Plzeňská filharmonie

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Informace pro autory

Jednací jazyky

anglický, český, německý, slovenský

Publikační výstupy z konference:

 • sborník příspěvků v některém z jednacích jazyků (s ISBN),

Pokyny pro psaní příspěvků do sborníku konference

Příspěvky v jazyce prezentace je třeba zaslat do 8. 3. 2019 na adresu kehar@kmt.zcu.cz. Soubor doporučujeme uložit nejlépe pod názvem shodným s příjmením prvního autora. Šablona pro psaní příspěvku je dostupná pod odkazem sablona_sbornik.dot.

Pro ty z vás, kteří místo šablony upřednostňují individuální formátování textu, doplňujeme požadavky na celkový vzhled textu.

Vzhled stránky

 • použijte normální šablonu,
 • levý, pravý, horní i dolní okraj 3 cm,
 • stránky nečíslujte,
 • typ písma Times New Roman, velikost písma 12 b. (text) a 14 b. (nadpis),
 • řádkování jednoduché,
 • první řádek v odstavci odsadit o 0,5 cm,
 • zarovnání do bloku.

Nadpis I

 • název příspěvku v jazyce příspěvku,
 • písmo velké tučné, velikost 14 b., nedělit slova.

Autor

 • jméno autora bez titulu, velikost písma 12 b., písmo obyčejné, příjmení písmo velké, jména více autorů oddělit čárkou.

Abstrakt

 • v jazyce textu příspěvku v rozsahu 4 až 6 řádků,
 • označení Abstrakt psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b.,
 • text psát na nový řádek s odsazením 0,5 cm, písmo obyčejné, velikost 12 b.

Nadpis II

 • název příspěvku v anglickém jazyce,
 • písmo velké tučné, velikost 12 b., nedělit slova.

Abstrakt

 • resumé v anglickém jazyce, zajišťuje autor včetně jazykové kontroly,
 • označení Abstrakt psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b.,
 • text psát na nový řádek s odsazením 0,5 cm, písmo obyčejné, velikost 12 b.

Text příspěvku

 • písmo obyčejné, velikost 12 b., první řádek v odstavci odsadit o 0,5 cm,
 • očíslované tabulky, grafy, schémata vložte přímo do textu.

Názvy bloku textu

 • psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b., 6 b. mezera před textem i za textem (nastavit v nabídce Formát – Odstavec).

Literatura

 • označení Literatura psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b., 6 b. mezera před textem i za textem (vnabídce Formát – Odstavec),
 • pořadová čísla jednotlivých publikací psát na nový řádek od levého okraje (bez odsazení), písmo obyčejné, velikost 12 b.

Adresa

 • označení Kontaktní adresa psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b., 6 b. mezera před textem i za textem (v nabídce Formát – Odstavec),
 • text psát na nový řádek bez odsazení, písmo obyčejné, velikost 12 b.,
 • adresa by měla obsahovat úplné jméno, příjmení, tituly, přesnou adresu pracoviště včetně PSČ, telefon, fax, e-mail.
 
Západočeská pobočka České astronomické společnosti - zpcas.cz