Top lišta
CZ

ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňská filharmonie
Plzeňská filharmonie

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Program konference

Prezence ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni
bude v pátek 8. 3. od 14 hod.
Konference bude zahájena v pátek 8. 3. v 15 hod, skončí v sobotu 9. 3. v 15 hod.

ilustrace
Harmonogram konference
(150 kB, aktualizace 26. 2. 2019)

Každý přihlášený účastník konference obdrží vytištěnou brožurku při prezenci.

 
Západočeská pobočka České astronomické společnosti - zpcas.cz