Top lišta
CZ

ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňská filharmonie
Plzeňská filharmonie

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Cíle a zaměření konference
Dvacet čtyři hodin s J. F. Smetanou

Josef František Smetana je významnou obrozeneckou osobností Plzně. Rodák ze Svinišťan u České Skalice se do Plzně dostal jako člen premonstrátského řádu z Teplé. Péčí premonstrátů byl v Plzni založen filozofický ústav a Smetana byl jedním z jeho profesorů, zaměřoval se zejména na výuku přírodních věd. Ve spolupráci se svým starším kolegou, matematikem Josefem Vojtěchem Sedláčkem, prosazoval výuku v českém jazyce, byl aktivně činný v obrozeneckých spolcích, založil noviny Posel ode Mže, byl předsedou plzeňské části Lípy Slovanské. Je autorem česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu a astronomie, napsal mnoho básní, založil a ze svých prostředků vybavil českou knihovnu pro studenty ústavu, pořádal nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry, … Během jeho působení v Plzni zde úspěšně vystudoval jeho o 22 let mladší bratranec Bedřich.

Obsahem konference bude například:

  • Básnické dílo J. F. Smetany
  • Obrozenecká činnost J. F. Smetany
  • Vztah J. F. Smetany a J. V. Sedláčka
  • Hudba v období života J. F. Smetany
  • Mikulášský hřbitov v Plzni
  • Základové hvězdosloví čili astronomie
  • Učebnice přírodopisu J. F. Smetany
 
Západočeská pobočka České astronomické společnosti - zpcas.cz