Věda a technika v ulicích Plzně
2009    2008    2007    2006


Naše expozice

Ve dnech 19.-20. září 2009 se konaly Dny vědy a techniky v Plzni.

Tento ročník byl již 4. v pořadí a opět byl velice povedený, nemusíme se bát napsat, že i o maličko lepší než předchozí ročníky.

Jako již v předchozích ročnících jste i letos mohli zažít a vidět mnoho nového. Červenou nití letošního ročníku na stanovišti KOF byl zvuk v mnoha podobách. V "trubkofonu" jste si ověřili rychlost šíření zvuku, zahráli jste si na skleničky s vodou, novodurové trubky, vyzkoušeli nejlevnější telefon či jste si vyzkoušeli zahrát na xylofon z plastových láhví aj. S radioaktivitou jste se poznali jak na vlastní uši, tak i na vlastní oči. Slyšeli jste radioaktivitu z různých zdrojů, kosmické záření jste viděli v difůzní mlžné komoře. V naší fyzikální dílně si mohli všichni (včetně našich nejmenších) vyrobit pannovu flétnu, píšťalku atd.

Dále jste zkoušeli přejít po hladině vodou nohou, nechali se zavřít do bubliny, viděli jste vybuchnout atomovou bombu a nejodvážnější z Vás si vyzkoušeli fakírské lože či chytali blesk do ruky.

Před Zápodočeským muzeem, kde je již tradičně naše stanoviště, jste mohli nalézt 6 stanů, které byly plné interaktivních experimentů.

Všem návštěvníkům, kterých i letos nebylo opravdu málo, velice děkujeme a těšíme se na příští ročník.