Věda a technika v ulicích Plzně
2009    2008    2007    2006

Naše expozice

Katedra obecné fyziky byla jednou ze sedmi kateder z celé ZČU, které se této akce účastnily. Naše expozice patřila k nejrozsáhlejším ze všech. Požadovaný velký stan 10 x 15 metrů jsme nedostali, a tak jsme se museli spokojit s jedním stanem 8 x 4 metry a se třemi malými 3 x 3 metry. Stany KOF byly rozmístěny v těsném okolí Západočeského muzea a kašny před ním.

Ve velkém stanu byla rozmístěna velká řada interaktivních pokusů a optických klamů, spolu s projekcí 3D obrázků a Tancem planet. Ve dvou z malých stanů běžely nepřetržitě demonstrační pokusy na různá témata a ve třetím malém stanu probíhaly fyzikální soutěže o drobné ceny.