Věda a technika v ulicích Plzně
2009    2008    2007    2006

Aktuality

V současné době připravujeme expozice pro letošní ročník Dnů vědy a techniky, který se bude konat ve dnech 19. a 20. září 2008. Těšíme se na Vás na již tradičním místě v okolí kašny před Západočeským muzeem.


Dne 4. prosince 2007 proběhla v modré posluchárně Karolina soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti. Učitelé a doktorandi katedry obecné fyziky získali mimojiné ocenění za popularizační akce pro veřejnost (vědy v ulicích, noci vědců, ...).

Soutěžní přehlídka byla zorganizována Českou fyzikální společností Jednoty českých matematiků a fyziků, tedy nejvýznamnější fyzikální vědeckou společností v České republice. Prezentace obou aktivit vzbudila mimořádnou pozornost přítomných fyziků, kteří vysoce oceňovali značný dosah popularizačních akcí katedry.

Mezi oceněnými byli nejen učitelé fyziky a fyzici z vysokých škol a vědeckých ústavů, ale i zástupci sdělovacích prostředků. Pracovníci České televize byli oceněni za pořady Popularis a Port (Vladimír Kunz s kolektivem) a za pořad Planeta věda (Vladimír Kořen s kolektivem). Byla oceněna i Jana Olivová z Českého rozhlasu za soubor pořadů a článků věnovaných fyzice.

Po celodenní přehlídce popularizačních aktivit ve fyzice vyhlásila večer výsledky předsedkyně České fyzikální společnosti RNDr. Alice Valkárová, DrSc. v reprezentačních prostorách Karolina. Význam akce podtrhla také účast významných hostů, mezi nimiž nechyběli prorektor UK v Praze, děkan MFF UK v Praze či ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Soutěžní přehlídka.