Elektronické modely

Úvod

Výzkum

Návody

Programy analogové

         unipolární tranzistory

         usměrňovače

         klopné obvody

         jevy v polovodičích

Programy digitální

         hradla

         kombinační log. obvody

         sekvenční log. obvody

         procesor


Úvod
Vážení návštěvníci,
ocitli jste se na stránkách vytvořených v rámci disertační práce na Katedře obecné fyziky Západočeské univerzity. Náplní práce je komplexní rozbor problematiky používání modelů ve vyučování elektroniky. Hodnocení volně dostupných i komerčních programů pro simulaci fyzikálních dějů na základě jejich matematické interpretace i čistě animačních zjednodušujících modelů a jejich použitelnost a názornost v edukačním procesu. Dále pak hodnocení elektronických stavebnic a názorných pomůcek.
V sekci "Programy" naleznete modely z oblasti analogové i digitální elektroniky, které je možné (dle možností prohlížeče) spustit z aktuálního umístění, nebo stáhnout - buď jednotlivě, nebo všechny najednou ve formátu ZIP. Návody na použití a didaktické návody jsou k dispozici v sekci "Návody".
Programy jsou učeny jak pro učitele k demonstraci jevů, součástek a obvodů, tak i pro studenty jako studijní materiál.
Hlavním důvodem vzniku těchto stránek byl pedagogický výzkum aspektů používání takovýchto učebních pomůcek a jejich vliv především na motivaci studentů. Podrobnější informace a výsledky již ukončeného výzkumu naleznete v sekci "Výzkum".

autor: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.