Top lišta
KMT-F > Konference Srní 2023 > Oznámení
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotely Srní

Elixír do škol
Nadace ČS

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Oznámení o konání akce

katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň

Fyzikální pedagogická společnost JČMF

pořádají

pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje

vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

věnovanou fyzikálnímu vzdělávání ve všech typech škol

pod názvem

 

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10

Jak se za 20 let změnila výuka fyziky?

 

Termín: 28. 4.–1. 5. 2023

Místo konání: Srní, Hotel Srní

 

Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele.

 

Část jednání konference může probíhat v sekcích, předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru.

 

Připravovaná konference pokračuje v tradici pravidelných setkání učitelů fyziky.

Rok Místo konání Podtitul
2003SrníModerní trendy v přípravě učitelů fyziky
2005SrníRámcové vzdělávací programy
2007SrníŠkolní vzdělávací programy
2009SrníModerní prostředky a metody výuky fyziky
2011PlzeňVýuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti
2013Kašperské HoryVyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti
2015Kašperské HoryDeset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice
2017Kašperské HoryJak ICT ovlivňuje fyziku a naopak
2019Kašperské HoryZměny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky

Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci systému DVPP pod č.j. MSMT-761/2021-4-177.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz