Top lišta
KMT-F > Konference Srní 2023 > Oznámení
CZ


Hotely Srní
Hotely Srní

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočný spolek Plzeň

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Planetum
Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice

FAST ČR
FAST ČR, zastoupení Casio pro ČR

Casio
Casio

Nakladatelství Fraus
Nakladatelství Fraus

Škoda Electric
Škoda Electric

Rozběháme Česko
Rozběháme Česko

Pivovar Proud
Pivovar Proud

Techmania Science Center
Techmania Science Center

ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Elixír do škol
Nadace ČS

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Oznámení o konání akce

katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň

Fyzikální pedagogická společnost JČMF

pořádají

pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje

Rudolfa Špotáka,

pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni

prof. RNDr. Miroslava Lávičky, Ph.D.

a pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

doc. RNDr. Pavla Mentlíka, Ph.D.

vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

věnovanou fyzikálnímu vzdělávání ve všech typech škol

pod názvem

 

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10

Jak se za 20 let změnila výuka fyziky?

 

Termín: 28. 4.–1. 5. 2023

Místo konání: Srní, Hotel Srní

 

Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele.

 

Část jednání konference může probíhat v sekcích, předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru.

 

Připravovaná konference pokračuje v tradici pravidelných setkání učitelů fyziky.

Rok Místo konání Podtitul
2003SrníModerní trendy v přípravě učitelů fyziky
2005SrníRámcové vzdělávací programy
2007SrníŠkolní vzdělávací programy
2009SrníModerní prostředky a metody výuky fyziky
2011PlzeňVýuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti
2013Kašperské HoryVyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti
2015Kašperské HoryDeset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice
2017Kašperské HoryJak ICT ovlivňuje fyziku a naopak
2019Kašperské HoryZměny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky

Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci systému DVPP pod č.j. MSMT-761/2021-4-177.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz