Top lišta
KMT > Setkání doktorandů 2017 > Přihláška
CZ

Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
Hvězdárna v Rokycanech a PlzniZávazná přihláška na konferenci

Titul před Jméno* Příjmení* Titul za
Pracoviště:
Adresa, na kterou bude směřovat případná korespondence:
E-mail*: Telefon:

Příspěvek
na téma:
Požaduji zajistit (kromě počítače s dataprojektorem):
Předpokládaná délka vystoupení (standard 10 min + 10 min diskuze):
Anotace příspěvku (5-6 vět):

Ubytování
(platba na recepci nebo hvězdárně hotově)
Požaduji zajištění noclehu (Hotel Bílý lev, Hvězdárna - spacák s sebou, omezený počet):
Pokoj:
Speciální požadavky na ubytování (chci bydlet s, ...):
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz