Top lišta
CZ

Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
Hvězdárna v Rokycanech a PlzniOznámení o konání akce

katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni,

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

a katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové

pořádají pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

RNDr. Miroslava Randy, Ph.D.

národní konferenci doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice

pod názvem

 

Co by měl žák ZŠ/SŠ umět z fyziky/astronomie?

s podtitulem „A co ve skutečnosti umí...a náměty na to, jak se to pokusit zlepšit..“

 

Termín: 3.–4. 2. 2017

Místo konání: Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, hvězdárna Rokycany

 

Konference je určena pro doktorandy studujících v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice či oborech podobných. Vítanými hosty jsou i absolventi těchto oborů. Hlavním cílem je vzájemné seznámení se s aktuální činností doktorandů. Pro každé Setkání doktorandů je stanoveno téma, jímž by se přihlášené příspěvky měly zabývat.

 

Připravovaná konference navazuje svým zaměřením na předchozí setkání uskutečněná na Univerzitě Hradec Králové.

Pořadí Rok Místo konání Téma
4. 2016 Hradec Králové Učíme žáky objevovat a fyzikálně myslet
3. 2015 Hradec Králové Jak to učím já aneb zajímavé náměty do hodin fyziky
2. 2014 Hradec Králové Zajímavé experimenty, které mohou vyvolat zájem žáků na základních nebo středních školách.

Zajímavé fyzikální úlohy z oblasti praktických aplikací fyziky nebo fyziky kolem nás.
1. 2013 Hradec Králové Fyzikální modely a modelování v přírodovědném vzdělávání.

Jak motivovat žáky na základních a středních školách pro fyziku, včetně zájmové činnosti žáků.

Konference není a nebude akreditována MŠMT v rámci systému DVPP.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz