Top lišta
ČAS > Okna vesmíru dokořán II > Důležité termíny
CZ

ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


25. ZŠ Plzeň
25. ZŠ, Chválenická, Plzeň

Důležitá data

  • 31. 10. 2018 – mezní termín pro zaslání přihlášky
  • 05. 11. 2018 – mezní termín pro úhradu vložného
  • 10. 11. 2018 – zahájení semináře
 
Západočeská pobočka České astronomické společnosti - zpcas.cz