Poznámka: Někdy se uvádí mez pro výskyt bílých nocí . Podle těchto mezí by i Petrohrad splňoval podmínku bílých nocí.

Zpět