Top lišta
KMT > Konference Kašperské Hory 2013 > Cíl a zaměření konference
CZ | EN

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Cíl a zaměření konference
Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti

Inovace obsahu výuky fyziky (aneb co mají žáci a studenti znát z fyziky)

 • nové didaktické koncepce ve vyučování fyziky,
 • inovativní výukové materiály a učební texty, zkušenosti s projektovou výukou ve výuce,
 • aktuální vědecké poznatky fyzikálních oborů a jejich aplikace ve výuce fyziky,
 • výměna zkušeností z realizace školních vzdělávacích programů na základních školách a na gymnáziích.

Uplatnění moderních učebních metod a pomůcek ve fyzice

 • školské měřicí systémy,
 • interaktivní výuková prostředí,
 • internetové výukové projekty,
 • e-learning,
 • vzdálené experimenty, výukový software (videoanalýza, applety, animace, …)
 • fyzikální principy moderních přístrojů, nové fyzikální experimenty a laboratorní úlohy.

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve fyzice

 • práce s nadanými studenty ve fyzice,
 • specifika výuky fyziky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • soutěže ve fyzice.
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://www.pef.zcu.cz