Top lišta
CZ | EN

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

První oznámení o konání akce

katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

JČMF, pobočka Plzeň

Fyzikální pedagogická společnost JČMF

pořádají pod záštitou rektorky Západočeské univerzity v Plzni

doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.

vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

věnovanou fyzikálnímu vzdělávání ve všech typech škol

pod názvem

 

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6

Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti

 

Termín: 24.–26. 4. 2013

Místo konání: Kašperské Hory (v Amálině údolí), hotel Šumava

 

Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele fyziky.

 

Část jednání konference může probíhat v sekcích, předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru.

 

Připravovaná konference pokračuje v tradici pravidelných setkání.

RokMísto konání
2003Srní
2005Srní
2007Srní
2009Srní
2011Plzeň
2013Kašperské Hory
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://www.pef.zcu.cz