Top lišta
CZ

ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

Plzeňská filharmonie
Plzeňská filharmonie

Západočeské muzeum v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Oznámení o konání akce

Západočeská pobočka České astronomické společnosti,

společně s Plzeňskou filharmonií,

Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni,

Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni,

Západočeským muzeem v Plzni

a dalšími partnery

pořádají pod záštitou biskupa plzeňské diecéze

Mons. ThLic. Tomáše Holuba, Th.D.,

pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni

doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka,

pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje

Josefa Bernarda,

a pod záštitou primátora města Plzně

Martina Zrzaveckého

v rámci Smetanovských dní odbornou konferenci

pod názvem

 

Konference o životě a díle Josefa Františka Smetany

s podtitulem „100 let od založení České astronomické společnosti“

 

Termín: 10.–11. 3. 2017

Místo konání: Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 357/2, Plzeň

 

Konference je určena pro všechny zájemce, kteří si rádi připomenou významnou obrozeneckou osobnost Plzně, Ph.Dr. prof. Josefa Františka Smetanu.

 

Vstup na konferenci je ZDARMA
po přihlášení do naplnění kapacity sálu.

 
Západočeská pobočka České astronomické společnosti - zpcas.cz