Příklady na procvičení – 7

1. Určete divergenci vektorového pole .

2. Dokažte, že obecně platí: , .

3. Určete divergenci vektorového pole  .

4. Určete divergenci vektorového pole  v bodě A =  (3,4,5).

5. Dokažte, že pro  je .

6. Dokažte, že

7. Dokažte, že .

8. Dokažte, že ,

je-li , .

9. Dokažte, že pole  lineárního toku l je bezvírové.

10. Dokažte, že pole vektoru  je potenciální.