Příklady na procvičení – 5

1. Určete řešení DR tlumených kmitů HB:

,

jsou-li počáteční podmínky: , .

2. Řešte Cauchyovu úlohu pro DR

,

jsou-li počáteční podmínky: , .

3. Snížením řádu řešte Cauchyovu úlohu pro DR

,

jsou-li počáteční podmínky: , .

4. Řešte Cauchyovu úlohu pro DR

jsou-li počáteční podmínky: , .

5. Řešte Cauchyovu úlohu pro DR

jsou-li počáteční podmínky: , .

6. Řešte Cauchyovu úlohu pro DR

jsou-li počáteční podmínky: , .

7. Určete obecné řešení DR

.

8. Určete obecné řešení DR

.