Příklady na procvičení – 4b

1.Řešte separací následující ODR 1.ř.:

a)                     ()

b)            ()

c)                ()

2. Určete r separací proměnných v následující ODR:

()

3. Řešte separací Cauchyho úlohu:

4. Řešte homogenní DR:

             ()

5. Řešte ODR:

6. Řešte ODR:

7. Řešte  LDR 1.ř.:

                ()

8. Řešte  LDR 1.ř.:

     ()

9. Řešte  LDR 1.ř.:

                ()

10. Řešte  LDR 1.ř.:

          ()