Příklady na procvičení – 2

                                               

                                                    

15. Určete střední hodnotu funkcí:        a) sin x na intervalu,

                                                           b)  na intervalu .