Příklad 1 (U[4])

Zdálo by se přirozené, že musíme vidět oblohu v podobě polokoule se středem v našem oku. Ve skutečnosti ji však vidíme vždy jakoby ve svislém směru zploštělou - vidíme tzv. zdánlivou nebeskou klenbu. Jedním z důvodů zploštění je i fakt, že poblíž obzoru máme možnost úhlovou velikost nebeských objektů porovnávat s pozemskými cíli, zatímco nad sebou nikoliv. Dále se může uplatnit propustnost vzduchu, která je u obzoru nejmenší,a proto se předměty u obzoru zdají vzdálenější, neboť je vidíme méně ostře.

a) Jaký bude rozdíl v zobrazení slunečního (nebo měsíčního) kotouče na zdánlivou nebeskou klenbu v zenitu oproti zobrazení v těsné blízkosti obzoru?

b) Budeme hvězdu, jejíž zenitová vzdálenost je 45o, pozorovat na zdánlivé nebeské klenbě blíže k zenitu nebo blíže k obzoru?

Vysvětlete pomocí obrázku.

Řešení:

a) Je zřejmé, že projekce dS'' slunečního kotouče v zenitu na zdánlivý tvar oblohy je menší než projekce dS' v blízkosti obzoru, a tudíž se nám bude jevit sluneční kotouč u obzoru zvětšený (viz obr. 1.3.1. kapitola 1.3).

b) Hvězda, jejíž zenitová vzdálenost je 45o, se nám na zdánlivé nebeské klenbě bude jevit blíže k zenitu, jak je zřejmé z obr. 1.3.1. kapitola 1.3.

 

Příklad 2 (U[4])

Můžeme jev zdánlivého zvětšení u obzoru pozorovat i v jiných případech než u Slunce nebo Měsíce?

Řešení:

Ano, např. u duhy uvidíme její pás širší u obzoru, než je-li ve vyšších úhlových výškách.

Zpět