SEZNAM LITERATURY

 

[1] Bednář, J.: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Academia, Praha 1989

[2] Bohuněk, J. a kol.: Fyzika pro 7.ročník ZŠ, studijní část A. Prometheus, Praha 1994

[3] Bouška, J., Vanýsek, V.: Zatmění a zákryty nebeských těles. Nakl. ČSAV, Praha 1963, s. 52,53

[4] Brázdil, R. a kol.: Úvod do studia planety Země. SPN, Praha 1988

[5] Frei, V. a kol.: Doplněk k učivu fyziky pro IV.ročník gymnázií tříd gymnázií se zaměřením na matematiku. SPN, Praha 1988, s.16, 17

[6] Fuka, J., Havelka, B.: Optika. SPN, Praha 1954

[7] Giznburg, V.L. a kol.: Sbírka příkladů z fysiky- část II. Nakl. ČSAV, Praha 1953

[8] Hlavička, A., Kohout, V.: Pokusy z optiky. Komenium, Praha 1989

[9] Chalupková, A.: Praktikum školských pokusov z fyziky- časť OPTIKA. Univerzita Komenského, Bratislava 1991

[10] Internet, zejména adresy:

http://www.smm.org/greatestplaces/mirage

http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/halot/kuvat/

http://pw2.netcom.com/~flzhgn/grnray.htm

http://www.meteoros.de/rainbow/rainbow.htm

[11] Kašpar, E., Janovič, J., Březina, F.: Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. SPN, Praha 1982

[12] Kondrjatěv, K. JA.: Lučistaja energija solnca. Gitrometeoizdat, Leningrad 1954

[13] Lepil, O., Kupka. Z.: Fyzika pro gymnázia- Optika. SPN, Praha 1993

[14] Magazín dnes- Týdenní barevná příloha MF DNES- VI/1998, číslo 47, s. 12

[15] Mikulášek, Z., Pokorný, Z.: Záludné otázky z astronomie I. Rovnost, Brno 1963

[16] Mikulčák, J. a kol.: Matematické fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. SPN, Praha 1989

[17] Pilát, V.: Pokusy z optiky. SPN, Praha 1965

[18] Pišút, J. a kol.: Fyzika pro IV. Ročník gymnázií. SPN, Praha 1987

[19] Plinius Starší: Kapitoly o přírodě. Rudé právo, Praha 1974

[20] Podzimek, J.: Fyzika oblaků a srážek. Nakl. ČSAV, Praha 1959

[21] Příhoda, P. a kol.: Hvězdářská ročenka 1998. Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Praha 1997

[22] Pyšek, J.: Kartografie, kartometrie a matematická geografie v příkladech. ZČU - Pedagogická fakulta, Plzeň 1995

[23] Schlichting. J.: Das “Schwert der Sonne”. In: Der mathematische und naturwissenschaftliche Untericht 51-1998, s.387

[24] Světlo- věda zvědavýma očima. Nakladatelský dům OP, Praha 1995

[25] Šifrin, K. S.: Rassejanije světa v mutnoj srede. Gos.izd. techniko- teoretičeskoj lit., Moskva, Leningrad 1951

[26] Široký, J., Široká, M.: Základy astronomie v příkladech. SPN, Praha 1977

[27] Špelda, A.: Hartlova optická deska. SPN, Praha 1963

[28] Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia- Fyzika mikrosvěta. Galaxie, Praha 1993

[29] Tverskoj, P.N.: Optické, elektrické a akustické jevy v atmosféře. Naše vojsko, Praha 1955

[30] Vojenský zeměpisný atlas. Ministerstvo národní obrany, Praha 1975, s.214, 215

[31] Whitman, A.: National audbon society field guide series. Chanticleer Press, New York 1998, s.554- 560

[32] Zima 98/99- katalog CK Intertrans. Intertrans, Plzeň 1998, s.9

Zpět