Příklady i pokusy označené P, resp. U jsou převzaté, resp. upravené a doplněné příslušným odkazem na literaturu (např. (P[1] znamená příklad převzatý z literatury [1]). Neoznačené příklady a pokusy jsou autorské. Používané fyzikální konstanty (není-li uvedeno jinak) jsou z tabulek [16].

Zpět