Poznámka: Zaneseme-li do grafu 2.1.2.4. závislosti pro zeměpisné šířky až do 90o, bude z nich zřejmé, že ve vysokých zeměpisných šířkách by teoreticky mohl zelený paprsek trvat déle než jen několik sekund. Tato situace je teoreticky možná v případech, kdy Slunce zapadá pod obzor pod velmi malým úhlem (nebo horní okraj slunečního kotouče vůbec nezapadne). S popisem toho, ze by někdo pozoroval zelený paprsek ve větším časovém intervalu (např. v řádech minut), jsem se v žádné literatuře nesetkal. Domnívám se, že však tuto situaci teoreticky vyloučit nelze. Pravděpodobnost pozorování takovéhoto jevu bude ale velmi malá vzhledem k tomu, že je tento jev velmi vzácný a k uvedené situaci západu Slunce pod obzor pod velmi malým úhlem dochází v málo obydlených polárních krajích.

Zpět