Poznámka: Doba trvání zeleného paprsku je velmi ovlivňována rozložením hustory vzduchu s výškou, okamžitým stavem čistoty atmosféry, proto jsou vypočtené hodnoty doby trvání zelelného paprsku v příkladech 19-22 pouze teoretické.

Zpět