Poznámka: Než začnete řešit příklady této kapitoly, je vhodné seznámit se např. s kapitolou 4.3 "Výpočty ve sférické atmosféře" v knize [4].

Zpět