Poznámka: Descartova teorie duhy je založena na geometrické optice a vysvětluje pouze některé základní vlastnosti duhy. K přesnému objasnění je třeba přibrat v úvahu i vlnové vlastnosti světla (interference).

Zpět