Pokus 1: Ohyb světla v atmosféře - demonstrace vzniku koróny

Foto. 2.2.4.1 Uspořádání pokusu 1.

demonstrační pokus

Potřeby:

Konvice; vařič; zdroj bílého světla (např. diapromítačka); čtvrtka; izolepa.

Příprava pokusu:

Aby světlo diapromítačky nebylo tak intenzivní a bylo možné ohybové jevy pozorovat, přelepíme kusem čtvrtky promítací objektiv. Necháme vařit vodu v konvici.

 

Pokus

V zatemněné místnosti umístíme mezi zdroj světla a pozorovatele zapnutý vařič s konvicí tak, aby pozorovatel viděl zdroj světla za párou unikající z konvice viz foto 2.2.4.1. Světlo zdroje se částečně ohýbá na již zkondenzovaných vodních kapkách s malým poloměrem, částečně se rozptyluje na molekulách vody. Pozorovatel má možnost vidět slabé duhově zbarvené kroužky kolem zdroje světla, podobně jako kroužky kolem měsíčního (nebo slunečního) kotouče v případě ohybu světla na kapkách v atmosféře. V tomto pokusu jsou kroužky málo intenzivní, a proto nejsou na foto 2.2.4.1 vidět.

Pokus 2: Ohyb světla v atmosféře - koróna

Foto. 2.2.4.2 Ohybové jevy na orosené rozptylové čočce.

demonstrační pokus

Potřeby:

Rozptylná čočka (asi -7 D); zdroj bílého světla.

 

Pokus

Dýchneme-li na rozptylnou čočku a podíváme-li se skrz ni na zdroj světla při zatemnění, budeme kolem zdroje světla pozorovat duhově zbarvené kroužky (viz foto 2.2.4.2). Dochází totiž k ohybu světla na kapičkách (vzniklých orosením) na rozptylné čočce. Rozptylná čočka paprsky světla více odchyluje, a proto vidíme kroužky o větších úhlových šířkách, než bychom je pozorovali např. při orosení skleněné destičky.

Zpět