Závěr

 

V diplomové práci jsou obsaženy konkrétní příspěvky k řešení problému univerzitní přípravy gymnaziálních učitelů fyziky. Tento problém má, dle mého názoru, několik stupňů:

Na velkém počtu českých gymnázií se fyzika mikrosvěta vyučuje dle učebniceFyzika mikrosvěta” autora Ivana Štolla. Proto jsem se v první kapitole diplomové práce rozhodl provést právě její podrobnou recenzi.

Vycházel jsem z toho, že středoškolská učebnice fyziky by měla splňovat některé základní požadavky: přesnost a fyzikální správnost, srozumitelnost, přiměřenost, názornost, technické zpracování. Můj výsledný názor, získaný z tohoto úhlu pohledu, je explicitně formulován v závěrečné části první kapitoly.

Druhá kapitola diplomové práce obsahuje první část “Elementární úvod do kvantové fyziky” nového učebnicového zpracování. Bylo by jistě možné zpracovat i jinou část budoucí středoškolské učebnice. První část jsem zpracoval proto, že na ní již mohu stavět kapitoly další.

Úroveň výuky fyziky mikrosvěta na střední škole je pochopitelně do značné míry ovlivněna univerzitní přípravou budoucích středoškolských učitelů v této oblasti - tedy vysokoškolským kursem kvantové mechaniky, jenž absolvují. Obrátil jsem se proto na řadu vysokoškolských a středoškolských pedagogů s dotazníkem a na základě jeho rozboru jsem ke konci třetí kapitoly podal návrh vysokoškolského kursu kvantové mechaniky pro budoucí středoškolské učitele fyziky. Při zpracování této kapitoly jsem se snažil uplatnit především vědomosti, názory i představy získané po absolvování kursu kvantové mechaniky, po prostudování skript a učebnic v konfrontaci s představami a návrhy odborníků, které jsou obsaženy v dotaznících.

Zpět