Literatura

 1. Ančincová Y.: Vývoj výuky kvantové fyziky na středních všeobecně vzdělávacích školách. (diplomová práce). Přírodovědecká fakulta UJEP, Brno 1989.
 2. Bader F., Dorn, F.: Physik - Oberstufe Gesamtband. 12/13. Schroedel Schulbuchverlag GmbH, Hannover 1986.
 3. Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1975 (překlad z anglického originálu Perspectives of Modern Physics).
 4. Blochincev D. I.: Základy kvantové mechaniky. Nakladatelství ČSAV, Praha 1956.
 5. Celý J.: Základy kvantové mechaniky pro chemiky I, II (skriptum). UJEP, Brno 1981, 1983.
 6. Černý V., Pišút J., Prešnajder P.: Ešte raz k analógii “stacionární kvantový stav častice viazanej na úsečku - stojatá vlna na struně”. Pokroky MFA 30 (1985) 226.
 7. Dub P., Litzman O.: Kvantová mechanika pro posluchače učitelství F-Zt (skriptum). SNTL, Praha 1989.
 8. Feynman R., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanove prednášky z fyziky 5. Alfa, Bratislava 1990 (slovenský překlad z anglického originálu The Feynman Lectures on Physics).
 9. Horský J.: Kvantová mechanika (skriptum). UJEP, Brno 1978.
 10. Javorskij B. M., Selezněv Ju. A.: Přehled elementární fyziky. SNTL, Praha 1989 (z ruského originálu Spravočnoe rukovodstvo po fizike).
 11. Kvasnica J.: Kvantová fyzika (skriptum). Pedagogická fakulta v Ústí n. L., Ústí n. L. 1984.
 12. Kvasnica J.: Priekopníci modernej fyziky. Smena, Bratislava 1987.
 13. Kvasnica J.: Termodynamika. SNTL, Praha 1965.
 14. Lacina A.: A note on the elementary presentation of energy quantisation. Eur. J. Phys. 6 (1985) 171.
 15. Lacina A.: Poznámka k analogii: “Stacionární kvantový stav - stojatá vlna na struně”. Pokroky MFA 28 (1983) 342.
 16. Landau L. D., Lifšic E. M.: Kvantovaja mechanika (nerelativistskaja teorija). Fizmatgiz, Moskva 1963.
 17. Lehotský D. a kol.: Fyzika - experimentální učební text pro IV. ročník gymnázia. SPN, Praha 1982.
 18. Marx G.: Úvod do kvantové mechaniky. SNTL, Praha 1965 (překlad z ruského originálu Vvedenije v kvantovuju mechaniku).
 19. Matthews P. T.: Základy kvantové mechaniky. SNTL, Praha 1976 (překlad z anglického originálu Introduction to Quantum Mechanics).
 20. Orear J.: Základy fyziky. Alfa, Bratislava 1977 (slovenský překlad z anglického originálu Fundamental Physics).
 21. Pilat M. a kol.: Fizyka z astronomia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 22. Pišút J. a kol.: Fyzika pro IV. ročník gymnázií. SPN, Praha 1987.
 23. Pišút J., Gomolčák, L., Černý, V.: Úvod do kvantovej mechaniky. Alfa-SNTL, Bratislava 1983 (2. vydání).
 24. Pišút J., Zajac, R.: O atómoch a kvantovaní. Alfa, Bratislava 1983.
 25. Pišút J.: Poznámky k novej učebnici fyziky pre 4. ročník gymnázia. Matematika a fyzika ve škole 17 (1986/1987) 608.
 26. Polov Ch.: Fizika za 10. klas. Narodnaja prosveta, Sofija 1983.
 27. Rojko M.: Učitel fyziky. Pokroky MFA 39 (1994) 44.
 28. Sexl R. a kol: Physik 4. Hölden-Pichler-Tempsky, Wien 1992.
 29. Širkov D. V. a kol.: Fizika mikromira. Sovetskaja enciklopedija, Moskva 1979.
 30. Špolskij E. V.: Atomová fyzika I. SNTL, Praha 1957 (překlad z rukého originálu Atomnaja fizika).
 31. Štoll I.: FYZIKA pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta. Prometheus, Praha 1994 (2. vydání).
 32. Trchová M., Jirůtková L.: Kvantová mechanika netradičně - Grafické znázornění kvantově-mechanických stacionárních stavů s použitím modelovacího systému FAMULUS. Pokroky MFA 40 (1995) 18.

Zpět