1. Úvodní poznámka

V úvodu považuji za nutné formulovat požadavky, které by měla každá středoškolská učebnice fyziky splňovat. Pro rychlejší a efektivnější práci s recenzí uvedu stručné shrnutí obsahu jednotlivých kapitol učebnice.

Zpět