2.5. Technické zpracování

173,4: Ve výrazech se zlomky chybí hodnoty mocnin.

24: Text k fotografii E. Rutheforda : "V roce 1919 vyvolal první transmutaci prvků……": Výraz transmutace není uveden v slovníčku cizích slov.

418: "Na jeho…,využívá se v televizních kamerách, v přístrojích typu Xerox, fotočlánky pak ve slunečních bateriích na palubě umělých družic a ve sluneční energetice." Podtržený text je jazykově nesrozumitelný. Text měl být asi ve tvaru: " …, fotočláncích ve slunečních bateriích…".

92: Fotografie neodymového laseru je špatně orientována.

1346: "Atmosférický radiouhlík 14 se během života asimiluje spolu s ……" Výraz asimilace není uveden v slovníčku cizích slov.

Zpět