2. Rozbor učebnice

Požadavků formulovaných v odstavci 1.1 použiji jako kritérií, podle kterých bude vypracována recenze učebnice. Text rozčlením do odstavců, ve kterých budu recenzovat učebnici z hlediska daného kritéria. Je nutné zde upozornit na fakt, že se oblasti působnosti jednotlivých kritérií mohou překrývat, a proto zařazení poznámek k danému odstavci není jednoznačné.

Stranu a řádek, kde se diskutovaný text nachází, označuji běžným způsobem, tj. číslem stránky a číslem v horním (resp. dolním) indexu, které označí polohu daného řádku od začátku (resp. od konce) uvedené stránky (např. 1092, 4514).

Zpět