2.4. Názornost

138: "Makroskopická tělesa……přetržitou strukturu." : Místo pojmu přetržitá struktura bych raději použil formulaci diskrétní struktura.

38: K definici absolutně černého tělesa bych uvedl obrázek jeho modelu (např. [3] str. 387, [22] str. 111).

38: Chybí obrázek s grafem spektrální hustoty energie záření absolutně černého tělesa. Považuji za přínosné uvedení konkrétních tvarů Stefanova-Boltzmannova zákona a Wienova posunovacího zákona.

56-58: Při řešení problému částice v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě je použita analogie "stacionární kvantový stav - stojatá vlna na struně", která se stala základem i pro poměrně širokou diskusi (například v [6,14,15]). Nemyslím si, že přínos této analogie je natolik velký, aby převýšil význam fyzikálních problémů doprovázejících výklad. Považuji za užitečné se spíše zabývat širší diskusí výsledků.

65: Absorpční a emisního spektrum je vyloženo příliš stručně bez názorných doprovodných obrázků. Podotknul bych, že tento výklad by měl být proveden v publikaci "Optika" ze stejné řady učebnic, ale rozbor tam uvedený má stejnou, nedostatečnou úroveň.

67: Schází obrázky (fotografie) některých spektrálních sérií atomu vodíku.

88: K výkladu o pásové teorii pevných látek bych připojil ilustrativní obrázek pásového spektra.

132: Bylo by dobré napsat po jakou dobu je nutné udržet v tokamaku plazma požadované teploty, aby se tento způsob získávání energie stal prakticky využitelným.

1485: Bylo by vhodné uvést plánovanou hodnotu energie urychlených částic u budovaného urychlovače LHC v CERNu.

Zpět