logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Mgr. Martin Tomáš

foto

doktorand


*1983

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro ZŠ, aprobace Fy-Te (2008).
Diplomová práce: Fyzika normálních dielektrik
Akademický titul:
Mgr. (Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2008).
Publikační činnost:
Seznam publikací
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...