Plzeňský kraj

Složení Ústřední komise FO

Předseda ÚK FO

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Univerzita Hradec Králové
katedra fyziky a informatiky
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel.: 493 331 190
e-mail: ivo.volf@uhk.cz

Místopředseda ÚK FO

Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Univerzita Hradec Králové
katedra fyziky a informatiky
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel.: 493 332 583
e-mail: bohumil.vybiral@uhk.cz

tajemník ÚK FO

Mgr. Jan Kříž, PhD.
Univerzita Hradec Králové
katedra fyziky a informatiky
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel.: 493 331 535
e-mail: jan.kriz@uhk.cz

zástupce JČMF

Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc.
Gymnázium Christiana Dopplera
Zborovská 45
150 00 Praha 5
tel.: 493331190
e-mail: zdenek.kluiber@email.cz

redakce úloh a tisků

PaedDr. Přemysl Šedivý
Gymnázium J.K.Tyla
Tylovo nábřeží 682
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 514 777
fax: 495 514 594
e-mail: gjkt.kanc@worldonline.cz


Členové ÚK FO

Předsedové KK FO

Krajská komise FO - Plzeňský kraj
Dr. Josef Kepka, CSc. · e-mail: kepka@spp.zcu.cz · tel.: +420 377 636 670
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. · e-mail: randam@kmt.zcu.cz · tel.: +420 377 636 316
poslední aktualizace 22. 4. 2014