Studijní program: Přírodovědná studia

Studijní obor: Fyzika pro vzdělávání

Dvouoborové studium

Studium: Prezenční

1. semestr – povinné předměty

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/FPV

Fyzika pro přírodní vědy

5

4+1+0

Zp, Zk

1

Z

KBI

Obecná biologie

2

2+0+0

Zp

1

Z

KBI

Vědy o Zemi

3

3+0+0

Zk

1

Z

KGE

Matematická geografie

3

2+1+0

Zk

1

Z

KGE

Úvod do studia geografie

2

2+0+0

Zp

1

Z

KCH

Obecná chemie - úvod

5

3+0+2

Zk

1

Z

KVD

Úvod do zpracování text. informací

2

1+1+0

Zp

1

Z

KVD

Zpracování dat

3

1+2+0

Zp

1

Z

KMT

Matematika 1

5

2+2+0

Zk

1

Z

Další povinné předměty

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/MECH1

Mechanika 1

4

2+2+0

Zp

1

L

KOF/EMG

Elektřina a magnetismus

6

4+0+1

Zp, Zk

1

L

KOF/FP1

Fyzikální praktikum 1

2

0+0+2

Zp

1

L

KOF/MECH2

Mechanika 2

3

2+0+0

Zk

2

Z

KOF/KVA

Kmity, vlny, akustika

4

2+1+0

Zp, Zk

2

Z

KOF/TERM

Termika

5

3+1+0

Zp, Zk

2

Z

KOF/FP2

Fyzikální praktikum 2

2

0+0+2

Zp

2

Z

KOF/AJF

Atomová a jaderná fyzika

4

2+0+1

Zp, Zk

2

L

KOF/OPT

Optika

5

3+1+0

Zp, Zk

2

L

KOF/FP3

Fyzikální praktikum 3

2

0+0+2

Zp

2

L

KOF/EL

Elektronika

3

2+0+0

Zk

3

Z

KOF/FP4

Fyzikální praktikum 4

2

0+0+2

Zp

3

Z

KOF/MAMEF

Matematické metody ve fyzice

2

1+1+0

Zk

3

Z

KOF/ASTR

Astronomie

3

2+0+0

Zk

3

Z

KOF/EP

Elektronické praktikum

2

0+0+2

Zp

3

L

KOF/EXKUR

Exkurze

1

OD+OD+1D

Zp

3

L

Povinně volitelné předměty – blok F1                                                                        Volba min.: 2 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/VJMRA

Vývoj jednotek, rozměrová analýza

2

0+0+2

Zp

3

Z

KOF/HF

Historie fyziky

2

2+0+0

Zp

3

Z

KEE/+BPRE

Bezpečnost práce v elektrotechnice

1

1+0+0

Zp

3

Z

Povinně volitelné předměty – blok F2                                                                        Volba min.: 4 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/VPF1

Využití počítačů ve fyzice 1

1

0+0+1

Zp

3

L

KOF/POUMT

Používání moderní techniky

1

0+0+1

Zp

3

L

KOF/PREL

Praktická elektronika

5

3+0+1

Zp, Zk

3

L

KOF/RFUL

Řešení fyzikálních úloh

2

0+0+2

Zp

3

L

KOF/FI

Fyzika a internet

2

0+0+2

Zp

3

L

KOF/AI

Astronomie a internet

2

0+0+2

Zp

3

L

bakalářská práce??