Studijní program: Přírodovědná studia

Studijní obor: Fyzika pro vzdělávání

Jednooborové studium astronomie

Studium: Prezenční

1. semestr – povinné předměty

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/FPV

Fyzika pro přírodní vědy

5

4+1+0

Zp, Zk

1

Z

KBI

Obecná biologie

2

2+0+0

Zp

1

Z

KBI

Vědy o Zemi

3

3+0+0

Zk

1

Z

KGE

Matematická geografie

3

2+1+0

Zk

1

Z

KGE

Úvod do studia geografie

2

2+0+0

Zp

1

Z

KCH

Obecná chemie - úvod

5

3+0+2

Zk

1

Z

KVD

Úvod do zpracování text. informací

2

1+1+0

Zp

1

Z

KVD

Zpracování dat

3

1+2+0

Zp

1

Z

KMT

Matematika 1

5

2+2+0

Zk

1

Z

Další povinné předměty

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/MECH1

Mechanika 1

4

2+2+0

Zp

1

L

KOF/EMG

Elektřina a magnetismus

6

4+0+1

Zp, Zk

1

L

KOF/FP1

Fyzikální praktikum 1

2

0+0+2

Zp

1

L

KOF/MPF2

Matematika pro fyziky 2

3

2+0+1

Zp, Zk

1

L

KOF/TEM

Teorie měření

2

0+0+2

Zp

1

L

KOF/ZAF

Základy astrofyziky

3

1+0+1

Zp, Zk

1

L

KOF/MECH2

Mechanika 2

3

2+0+0

Zk

2

Z

KOF/KVA

Kmity, vlny, akustika

4

2+1+0

Zp, Zk

2

Z

KOF/TERM

Termika

5

3+1+0

Zp, Zk

2

Z

KOF/FP2

Fyzikální praktikum 2

2

0+0+2

Zp

2

Z

KOF/TAP

Technika astronomických pozorování

3

1+0+2

Zp

2

Z

KOF/AJF

Atomová a jaderná fyzika

4

2+0+1

Zp, Zk

2

L

KOF/OPT

Optika

5

3+1+0

Zp, Zk

2

L

KOF/FP3

Fyzikální praktikum 3

2

0+0+2

Zp

2

L

KME/MEA

Nebeská mechanika a základy astronomie

3

3+0+0

Zk

2

L

KOF/GAL

Mezihvězdné prostředí, galaxie

3

2+0+1

Zp

2

L

KOF/EL

Elektronika

3

2+0+0

Zk

3

Z

KOF/FP4

Fyzikální praktikum 4

2

0+0+2

Zp

3

Z

KOF/MAMEF

Matematické metody ve fyzice

2

1+1+0

Zp

3

Z

KOF/ASTR

Astronomie

3

2+0+0

Zk

3

Z

KOF/FEC

Fyzika elementárních částic

2

2+0+0

Zk

3

Z

KOF/AP

Astronomické praktikum

4

0+0+4

Zp

3

Z

KOF/EP

Elektronické praktikum

2

0+0+2

Zp

3

L

KOF/EXKUR

Exkurze

1

0D+0D+1D

Zp

3

L

KOF/PRA

Praxe pro astronomy

4

0+0+4

Zp

3

L

Povinně volitelné předměty – blok F1                                                                        Volba min.: 2 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/VJMRA

Vývoj jednotek, rozměrová analýza

2

0+0+2

Zp

3

Z

KOF/HF

Historie fyziky

2

2+0+0

Zp

3

Z

KEE/+BPRE

Bezpečnost práce v elektrotechnice

1

1+0+0

Zp

3

Z

Povinně volitelné předměty – blok F2                                                                        Volba min.: 4 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/VPF1

Využití počítačů ve fyzice 1

1

0+0+1

Zp

3

L

KOF/POUMT

Používání moderní techniky

1

0+0+1

Zp

3

L

KOF/PREL

Praktická elektronika

5

3+0+1

Zp, Zk

3

L

KOF/RFUL

Řešení fyzikálních úloh

2

0+0+2

Zp

3

L

KOF/FI

Fyzika a internet

2

0+0+2

Zp

3

L

KOF/AI

Astronomie a internet

2

0+0+2

Zp

3

L

Povinně volitelné předměty – blok A1                                                                       Volba min.: 2 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/MPF3

Matematika pro fyziky 3

1

0+0+1

Zp

1

L

KOF/EMG2

Elektřina a magnetismus 2

1

0+0+1

Zp

1

L

KOF/ŘEŠM

Řešení fyz. úloh pomocí dif. a int. počtu M

2

0+0+2

Zp

1

L

KOF/VAS

Vektorová analýza

1

0+0+1

Zp

1

L

Povinně volitelné předměty – blok A2                                                                       Volba min.: 2 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KVD/GRPR

Grafické projekty

2

1+0+1

Zp

1

L

KOF/AAO

Astronomie pro každého

2

0+0+2

Zp

1

L

KOF/FT

Fyzika a technika

2

2+0+0

Zp

1

L

KBI/HGPT

Paleontologie a historická geologie

3

1+1+0

Zp, Zk

1

L

KOF/AI

Astronomie a internet

2

0+0+2

Zp

1

L

Povinně volitelné předměty – blok A3                                                                       Volba min.: 9 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/SVH

Stavba a vývoj hvězd

4

3+0+1

Zp, Zk

2

Z

KOF/AAO

Astronomie pro každého

2

0+0+2

Zp

2

Z

KOF/VPF2

Využití počítačů ve fyzice 2

1

0+0+1

Zp

2

Z

KOF/FPL

Fyzika pevných látek

2

2+0+0

Zk

2

Z

KGE/FG1

Fyzická geografie 1

4

2+0+2

Zp, Zk

2

Z

KOF/SLUN

Astrofyzika sluneční soustavy

5

4+0+1

Zp, Zk

2

Z

Povinně volitelné předměty – blok A4                                                                       Volba min.: 6 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KVD/GRPR

Grafické projekty

2

1+0+1

Zp

2

L

KOF/UE

Užitá elektronika

2

2+0+0

Zp

2

L

KOF/TMB

Teoretická mechanika pro bakaláře

2

1+1+0

Zp, Zk

2

L

KOF/VPKF

Vybrané problémy klasické fyziky

2

0+0+2

Zp

2

L

KOF/TP

Teorie pole a speciální teorie relativity

5

3+0+2

Zp, Zk

2

L

KGE/FG2

Fyzická geografie 2

4

2+0+2

Zp, Zk

2

L

KBI/HGPT

Paleontologie a historická geologie

3

1+1+0

Zp, Zk

2

L

KFY/OTR

Obecná teorie relativity

4

2+1+0

Zp, Zk

2

L

Povinně volitelné předměty – blok A5                                                                       Volba min.: 6 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/ASTR2

Astronomie 2

1

0+0+1

Zp

3

Z

KOF/AAO

Astronomie pro každého

2

0+0+2

Zp

2

Z

KOF/FPL

Fyzika pevných látek

2

2+0+0

Zk

2

Z

KOF/KOSM

Kosmologie

2

1+0+1

Zp

3

Z

KOF/RELAS

Teorie relativity a její aplikace v astronomii

6

4+0+1

Zp, Zk

3

Z

KOF/ASPR

Astronomické přístroje

2

2+0+0

Zk

3

Z

Povinně volitelné předměty – blok A6                                                                       Volba min.: 3 kr.

Kat./Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Doporuč.

Př+Cv+Sem

Rok

Sem.

KOF/PMF

Přednášky z moderní fyziky

4

4+0+0

Zk

3

L

KOF/ZO

Základy optoelektroniky

3

2+1+0

Zp

3

L

KFY/OTR

Obecná teorie relativity

4

2+1+0

Zp, Zk

2

L

bakalářská práce??