Top lišta
CZ | EN

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Nadace DB

Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
www.raabe.cz
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
www.raabe.sk


ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

První oznámení o konání akce

katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

JČMF, pobočka Plzeň

Fyzikální pedagogická společnost JČMF

pořádají pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni

doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka

a záštitou děkanky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

doc. PaedDr. Jany Coufalové, CSc.

vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

věnovanou vyučování fyzice v kontextu potřeb současné společnosti

pod názvem

 

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7

Deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice

 

Termín: 27.–29. 4. 2015

Místo konání: Kašperské Hory (v Amálině údolí), hotel Šumava

 

Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele fyziky.

 

Část jednání konference může probíhat v sekcích.

 

Připravovaná konference pokračuje v tradici pravidelných setkání.

RokMísto konání
2003Srní
2005Srní
2007Srní
2009Srní
2011Plzeň
2013Kašperské Hory
2015Kašperské Hory
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz