Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
www.raabe.cz
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
www.raabe.sk


Elixír do škol
Elixír do škol

Nadace ČS
Nadace České spořitelny

Astronomický ústav AV ČR
Astronomický ústav AV ČR

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Oznámení o zrušení akce

11. 10. 2019: Konference pro malý zájem ZRUŠENA!

Oznámení o konání akce

katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni,

nakladatelství Dr. Josef Raabe,

Česká astronomická společnost,

Astronomický ústav Akademie věd ČR,

JČMF, pobočka Plzeň

a Fyzikální pedagogická společnost JČMF

pořádají pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni,

pod záštitou ředitele Astronomického ústavu Akademie věd ČR,

a pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

věnovanou vyučování astronomii na základních a středních školách a popularizaci astronomie

pod názvem

 

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2019

s podtitulem „Astronomická gramotnost“

 

Termín: 22.–24. 11. 2019

Místo konání: Kašperské Hory (v Amálině údolí), hotel Šumava

 

Konference je určena jednak pro odborníky, kteří se zabývají otázkami související s teorií vzdělávání v astronomii, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele fyziky, tak i pro pracovníky hvězdáren a planetárií, pracovníky zabývající se popularizací astronomie a příbuzných oborů.

 

Část jednání konference může probíhat v sekcích.

 

Připravovaná konference navazuje svým zaměřením na astronomické vzdělávání a popularizaci astronomie na konferenci "Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2019" konanou v říjnu 2016 v Kašperských Horách a na předchozí konference zabývající se vyučováním astronomii.

Pořadí Rok Místo konání
11. říjen 2016 Kašperské Hory, Česko
10. červen 2013 Ružomberok, Slovensko
9. říjen 2010 Valašské Meziříčí, Česko
8. listopad 2006 Valašské Meziříčí, Česko
7. červen/červenec 1992 Brno, Česko
6. říjen 1989 Bratislava, Slovensko
5. březen 1986 Praha, Česko
4. červen 1980 Brno, Česko
3. duben 1971 Smolenice, Slovensko
2. září 1968 Olomouc, Česko
1. září 1965 Plzeň, Česko

Připravovaná konference navazuje svým zaměřením na popularizaci astronomie na konference konané v padesátých letech 20. století.

Pořadí Rok Místo konání
6. červen 1959 Brno, Česko
5. květen 1957 Tatranská Lomnica, Slovensko
4. listopad 1955 Hradec Králové, Česko
3. prosinec 1954 Jindřichův Hradec, Česko
2. ? ?
1. prosinec 1952 Pustevny na Radhošti, Česko

Konference je akreditována MŠMT v rámci systému DPP pod číslem MSMT- 16797/2019-1-722 ze dne 22. 5. 2019.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz